GDPR Information

Personuppgiftsansvarig är Forellenresor. Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss.
Skyddet är även lagreglerat i Personuppgiftslagen som ersätts av Dataskyddsförordningen
(GDPR, General Data Protection Regulation) den 25 maj 2018. Nedan kan du läsa om hur vi
hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Om du vill kontakta oss gör du det
på Forellenresor Box 4 54121 Skövde, Telefon +46500410087, eller e-post
info@forellenresor.com

Vilka personuppgifter som samlas in

Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn,
födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer.

Vi kan även komma att behandla önskemål om specialkost eller särskild information från dig
om ditt hälsotillstånd inför resan relevant för att kunna fullgöra resan.

Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av resa, beställning av broschyr
eller nyhetsbrev, via telefon via beställning hos våra återförsäljare eller vid besök hos oss.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden i
beställda resor och tilläggsprodukter samt hålla dig informerad om aktuella resor och
liknande.

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla
förpliktelser enligt lagar, förordningar och för att hantera frågor och klagomål.

Utöver ovan angivna ändamål samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att
användas för ändamålen nedan samt utgöra underlag för våra marknads- och kundanalyser,
riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service.

Vi kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda
dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter
från oss. Du kan när som helst avregistrera dig från marknadsföring t ex genom kontaktlänk
på vår hemsida.

Genom att lämna uppgifter om ditt hälsotillstånd samtycker du till att vi behandlar denna
personuppgift i syfte att tillhandahålla den resa, annan tjänst och/eller produkt som du beställt.
Uppgifter om hälsotillstånd används aldrig för statistik, marknadsanalyser eller
marknadsföring.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Normalt
lagrar vi dina personuppgifter i 2 år från det att din senaste resa genomförts eller från det att
du haft kontakt med oss i övrigt. När du anmält dig till att få nyhetsbrev och erbjudanden från
oss sparar vi dina uppgifter tills vidare. Du kan när som helst enkelt via länk i nyhetsbrev eller
genom att kontakta oss på adress enligt ovan avanmäla dig och få alla dina uppgifter
borttagna.

I vissa fall kan vi behöva lagra uppgifter under längre tid när det krävs av lag (t ex
bokföringslag) eller vid t ex reklamation.

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

Dina personuppgifter behandlas av vår personal samt av våra samarbetspartners för
systemtjänster och administrativa tjänster med vilka vi har avtal om skydd av personuppgifter,
personuppgiftsbiträdesavtal.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas inom resebranschen, t ex av flygbolag,
bussbolag, hotell och lokala samarbetspartners på resmålet. Endast nödvändig information
lämnas vid varje sådant tillfälle.

Behandling av personuppgifter i länder utanför EU och EES

Beroende på var ditt resmål är beläget och vilka samarbetspartners som används kan dina
personuppgifter komma att behandlas utanför EU och EES. Även om slutmålet för en resa är
inom EU / EES kan t ex transportbolag och hotell vara baserade utanför EU / EES. Endast den
information som behövs för genomförande av resan och andra tjänster lämnas till
samarbetspartners.

Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi behandlar
personuppgifter utanför EU och EES och är medveten om att lagstiftning för skydd av
personuppgifter kan vara lägre än inom EU och EES.

Dina rättigheter till uppgifter om dig.

Du har rätten att, när som helst, återkalla ditt samtycke till att vi behandlar de uppgifter som
du har lämnat till oss.

Detta innebär att du också kan begära rättning eller radering av dina personuppgifter. En
sådan begäran görs skriftligen till oss. Dina uppgifter kommer då att vara korrigerade eller
raderade inom en månads tid. Om du har en aktuell resa som inte är genomförd eller avslutad,
eller har en pågående reklamation eller liknande kommer uppgifterna raderas inom en månad
efter detta slutförts.

Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen (GDPR)?

På datainspektionens webbplats, datainspektionen.se, finns mer information om
dataskyddsförordningen (GDPR).